BYG-CAD 3D

BYG-CAD menu

Menu

Forside

Nyheder

Programmer

Support

Online Hjælp

Priser

Downloads

Hotline

 

Freeware

Studieversion

Info/Kontakt

Links

BYG-CAD

SketchUp

Bricscad

AutoCAD LT

CADSTA Tools

Danskudviklet CAD-værktøj til Bygningsprojektering

DOWNLOAD

LEJE

BYG-CAD v. 5.0 er en danskudviklet byggeapplikation til brug sammen med  AutoCAD 2010-2023, ADT2010-2023 samt Bricscad V6-V23. BYG-CAD v. 5.0 indeholder kraftfulde funktioner og symboler til Arkitekt-, Ingeniør-, VVS-tegning og El-tegning, både til plan-, snit- og facadetegning. Bygningsprojektering er en omfattende og kostbar proces. Fra idè- projektet frem til detail- projektet er færdiggjort indgår der mange projekteringstimer. Ved at benytte et værktøj, der er udviklet til at udføre projektering med, vil der være mange penge at spare og da tid er penge, vil det være en fornuftig investering. Erfaringer viser at projekteringstiden kan reduceres med op til 60 % eller over en halvering ved brug af BYG-CAD i stedet for standard AutoCAD.
 
BYG-CAD er yderst brugervenlig og alle dialogbokse er danske. 
BYG-CAD Standard

Tegningsopsætning

Valgfri Lag-struktur
BYG-CAD v. 5.0 giver mulighed for valgfri Lagstruktur. BYG-CAD v. 5.0 er som standard opsat til at overholde Bips lagstruktur 2005. Dette medfører en forenkling af samarbej- det mellem de projekterende parter, da byggeobjekter automatisk bliver placeret på de lag de er tilknyttet. Ligeledes er faggrænserne klart defineret imellem de projekterende. BYG-CAD v. 5.0 indeholder også en Lag- manager, der fortæller hvad de forskellige lag skal anvendes til.
BYG-CAD Layer
Format og Målestok
BYG-CAD v. 5.0 sikrer en hurtig opsætning af tegningsformat, målestoksforhold og tegningshoved. Når målestoksforholdet ændres tilpasser tekst, målsætning og andre relaterede objekter sig automatisk til det nye forhold.
Hurtig og Dynamisk målsætning
Målsætningen i BYG-CAD v. 5.0 er opbygget med en intelligent funktion, således at f.eks. en væg både målsættes med delmål for åbninger og hovedmål i en operation. Ved f.eks. at flytte en dør, vil målsætningen automatisk flytte med.
BYG-CAD Målsætning

Blok/Symbolbibliotek

BYG-CAD v. 5.0 indeholder et omfattende symbolbibliotek med de gængse symboler/blokke som anvendes i bygningstegning. Udover det kan brugeren selv opbygge og gemme egne symboler. Symbolbiblioteket kan også anvendes til at finde og se alle de symboler/blokke der kommer fra forskellige leverandører. BYG-CAD symbol bibliotek

BYG-CAD Arkitekt

Arkitektmodulet indeholder faciliteter for optegning af fundamenter og vægge. Brugeren kan selv opbygge nye typer og dermed selv bestemme udseende og tykkelser.
Komplementerende dele som vinduer og døre, bjælker, søjler og trapper er paratmetriske og brugeren kan selv danne varianter efter behov ud fra prædefinerede
skabeloner.
Vægge og åbninger tegnet i plan kan automatisk tegnes i snit og facade uden at de skal tegnes igen.
BYG-CAD Arkitekt

BYG-CAD Konstruktion

Konstruktionmodulet indeholder værktøjer til optegning af armering i betonkonstruk-tioner både pladearmering og bjælkear-mering. Ligeledes er der værktøjer til ind-sættelse af bolte og møtrikker. BYG-CAD Konstruktion

BYG-CAD VVS

VVS-modulet indeholder værktøjer til optegning af rørledninger til kloak, vand og varme Ligeledes er der værktøjer til indsættelse af brønde, pumper, armaturer, radiatorer og ventiler. Tilpasningen af rørledningen sker automatisk ved indsættelse af f.eks. Ventiler. BYG-CAD VVS

BYG-CAD EL

El-modulet indeholder værktøjer til optegning af El-symboler og føringsveje i plantegning. BYG-CAD EL

BYG-CAD 3D

3D-modulet indeholder værktøjer til at opløfte vægge og åbninger til AutoCAD 3D-objekter, objekterne kan herefter exporteres til forskellige 3D-skitserings- programmer som SketchUp BYG-CAD 3D